Announcements

Thông báo danh sách thi lại môn DBS lớp học lại

 
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn DBS lớp học lại
Bởi Phương Hoàng Việt - Tuesday, 18 June 2019, 9:34 AM
 
  • Thời gian thi: thứ 3, ngày 18/06/2019 từ 14h30
  • Địa điểm thi: 608C