Announcements

Thông báo danh sách thi lại môn HCI K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn HCI K16
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 18 June 2019, 1:51 PM
 
  • Thời gian thi: thứ 4, 19/06/2019 từ 13h00
  • Địa điểm thi: P608C