Announcements

Thông báo v/v tổ chức lễ TN cho SV Khóa 2015 - 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tổ chức lễ TN cho SV Khóa 2015 - 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 28 June 2019, 8:51 AM
 

THÔNG BÁO:

Lễ tốt nghiệp dành cho SV Khóa 2015 - 2019 sẽ được tổ chức vào lúc 14h chiều Chủ nhật, ngày 30/6/2019 tại P. 901C.

Đề nghị SV các lớp có tên trong danh sách đăng kí tham gia lễ TN đã nộp cho VPK có mặt lúc 13h30 tại VPK để nhận lễ phục.