Announcements

Thông báo v/v cấp bằng, bảng điểm TN đợt tháng 6/2019 dành cho SV Khóa 2015 trở về trước

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v cấp bằng, bảng điểm TN đợt tháng 6/2019 dành cho SV Khóa 2015 trở về trước
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 28 June 2019, 8:58 AM
 

Thông báo v/v cấp bằng, bảng điểm TN đợt tháng 6/2019 dành cho SV Khóa 2015 trở về trước:
VPK sẽ phát bằng, bảng điểm TN cho SV Khóa 2015 trở về trước đủ điều kiện TN đợt tháng 6/2019 từ 15h30 - 16h30 chiều Chủ nhật, ngày 30/6/2019. Đề nghị SV xuất trình CMND/CCCD để được nhận bằng, bảng điểm TN.
Sau thời hạn trên, Khoa sẽ bàn giao lại bằng, bảng điểm TN của các SV không đến nhận cho P. QLĐT (113 nhà A).