Announcements

Thông báo v/v tổ chức Lễ tốt nghiệp dành cho SV Khóa 2015 - 2019 và các SV Khóa 2015 trở về trước đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 (bổ sung)

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tổ chức Lễ tốt nghiệp dành cho SV Khóa 2015 - 2019 và các SV Khóa 2015 trở về trước đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 (bổ sung)
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 28 June 2019, 2:45 PM
 

THÔNG BÁO (BỔ SUNG):

Lễ tốt nghiệp dành cho SV Khóa 2015 - 2019 và các SV Khóa 2015 trở về trước đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 sẽ được tổ chức vào lúc 14h chiều Chủ nhật, ngày 30/6/2019 tại P. 901C.

Đề nghị SV các lớp K15 có tên trong danh sách đăng kí tham gia lễ TN đã nộp cho VPK có mặt lúc 13h30 tại VPK để nhận lễ phục.

Khoa khuyến khích các em mời người thân và bạn bè tới tham dự lễ tốt nghiệp này.

SV các khóa K15 trở về trước đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 đăng kí tham dự với Khoa qua email huyenfit@hanu.edu.vn để được Khoa chuẩn bị lễ phục (trước 19h tối nay, thứ Sáu, 28/6/2019), GHI RÕ HỌ TÊN, LỚP.