Announcements

Thông báo v/v đăng ký ngành hẹp cho K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đăng ký ngành hẹp cho K17
by Phương Hoàng Việt - Monday, 1 July 2019, 9:01 AM
 

Kể từ năm thứ 3, sinh viên K17 sẽ được lựa chọn định hướng ngành hẹp để theo học cho đến khi tốt nghiệp. Do đó các bạn sinh viên khóa 2017 tham khảo thông tin ở tài liệu đính kèm và làm khảo sát theo đường link bên dưới để lựa chọn ngành hẹp cho mình.

Lưu ý:

  • Số lượng lớp của các ngành có thể thay đổi phụ thuộc vào số lượng sinh viên
  • Các môn học mở cho từng ngành sẽ được hướng dẫn cụ thể sau
Link khảo sát:
http://bit.ly/khaosatK17

Thời hạn khảo sát: đến hết ngày thứ 5, 04/07/2019.