Announcements

Thông báo điểm SS2 K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm SS2 K16
by Phương Hoàng Việt - Friday, 5 July 2019, 7:48 PM
 

Thông báo điểm SS2 K16

Lớp 1C16 bạn nào thiếu điểm liên hệ với thầy Tuấn qua email: minhtuan_fit@hanu.edu.vn