Announcements

Thông báo V/v bổ sung thông tin cá nhân của sinh viên làm thẻ BHYT

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo V/v bổ sung thông tin cá nhân của sinh viên làm thẻ BHYT
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 16 August 2019, 6:34 AM
 

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đang rà soát lại thông tin cá nhân của người tham gia BHYT để tiến hành cấp thẻ BHYT mới cho sinh viên. Hiện tại, có 322 sinh viên của Trường thiếu thông tin về số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước và số điện thoại di động, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp phát thẻ BHYT mới và sử dụng thẻ BHYT hiện có . Đề nghị những sinh viên thiếu thông tin cá nhân có tên trong danh sách kèm theo hoàn thiện các thông tin còn thiếu (viết tay) và nộp về phòng Y tế Trường trước ngày 23 tháng 8 năm 2019.