Announcements

Thông báo thu học phí học kì 1, năm học 2019 - 2020

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thu học phí học kì 1, năm học 2019 - 2020
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 16 August 2019, 6:36 AM
 

Nhà trường gửi Thông báo thu học phí học kì 1, năm học 2019 - 2020. Đề nghị sinh viên đóng học phí đúng hạn và theo đúng quy định của nhà trường.