Announcements

Thông báo v/v tư vấn học tập cho SV

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tư vấn học tập cho SV
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 16 August 2019, 1:09 PM
 

Khoa đã tạo group Cố vấn học tập dành cho SV K. CNTT. SV cần tư vấn bất cứ vấn đề gì liên quan đến học tập xin mời các em post tại group sau:
https://www.facebook.com/groups/895834270799205/