Announcements

Thông báo v/v đăng ký học lại các môn chuyên ngành kỳ Fall 2019 cho khóa 2016 trở về trước

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đăng ký học lại các môn chuyên ngành kỳ Fall 2019 cho khóa 2016 trở về trước
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 18 August 2019, 1:40 PM
 
Sinh viên enroll vào các course ở link bên dưới để đăng ký. Thời hạn đến 23h55 ngày thứ 2, 19/08/2019.
  • Link: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=51
  • Key enroll: #relearnf2019
  • Lưu ý: việc enroll trên để Khoa tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký gửi xuống P.TCKT thu tiền học lại. Sau khi có danh sách đăng ký, sinh viên sẽ phải enroll vào course học sau.