Announcements

Thông báo v/v enroll môn học các lớp học đi cho khóa K16, K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v enroll môn học các lớp học đi cho khóa K16, K17
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 18 August 2019, 1:45 PM
 

Sinh viên khóa K16 và K17 enroll vào các course học đi theo link sau:

  • K16: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=53
  • K17: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=52
  • No key
  • Thời hạn: đến hết ngày 23/08/2019