Announcements

Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2019 - 2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2019 - 2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 19 August 2019, 2:04 PM
 

Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2019 - 2020:

Đề nghị SV lớp THCS_46 nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2019 - 2020 tại P. 106 nhà A (gặp cô Hà) từ thứ Ba, ngày 20/8/2019 đến thứ Sáu, ngày 23/8/2019.