Announcements

Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 1, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 1, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 20 August 2019, 1:02 PM
 

Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 1, năm học 2019-2020:

Đề nghị các SV đăng kí học lại có tên trong danh sách kèm theo nộp tiền học lại tại P. 106 nhà A (gặp cô Hà).

Thời hạn nộp: từ thứ Tư, ngày 21/8-23/8/2019.

Lưu ý: Khoa chỉ lập danh sách lớp đối với các SV đã nộp học phí học lại. Các SV không nộp học phí nhưng vẫn đi học sẽ không được tính điểm danh.

SV chưa đăng kí học lại qua Fit portal được phép ghi thêm tên vào danh sách (bản cứng) và nộp tiền tại P. TCKT.