Announcements

Thông báo v/v học lại học kì 1, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học lại học kì 1, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 27 August 2019, 2:54 PM
 

Do số lượng SV đăng kí học lại các môn học kì 1, năm học 2019-2020 không đủ điều kiện để mở lớp riêng (trừ SEG, ISD, SAD, AIT) nên SV đăng kí các môn DMP, AIW, SS1, EBZ, PCP, CAL, POS, IPG, ALG sẽ học ghép cùng với các lớp học đi theo TKB chính khóa từ ngày 28/8/2019 (SV được phép chọn học lớp lect và tut phù hợp nhất với lịch học của mình). Danh sách SV học lại đã được gửi tới GV dạy các môn học này, SV đi học và xin điểm danh với GV.

Riêng các lớp học lại SEG, ISD, SAD, AIT sẽ học từ tuần sau vào buổi tối hoặc trong ngày thứ Bảy). Khoa sẽ thông báo lịch học cụ thể sau.

SV học lại SEG, ISD, SAD, AIT enroll các môn học lại từ thứ Tư, ngày 28/8/2019 đến hết Chủ nhật, ngày 01/9/2019 theo link: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=56

SV học lại CAL, ALG, PCP, POS, IPG enroll các môn học lại từ thứ Tư, ngày 28/8/2019 đến hết Chủ nhật, ngày 01/9/2019 theo link: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=55

SV học lại SS1 enroll các môn học lại từ thứ Tư, ngày 28/8/2019 đến hết Chủ nhật, ngày 01/9/2019 theo link: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=52

V học lại EBZ, AIW enroll các môn học lại từ thứ Tư, ngày 28/8/2019 đến hết Chủ nhật, ngày 01/9/2019 theo link: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=29