Announcements

Thông báo TKB học lại học kì 1, năm học 2019-2020 (lớp riêng)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo TKB học lại học kì 1, năm học 2019-2020 (lớp riêng)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 3 September 2019, 9:04 AM
 

Thông báo TKB học lại học kì 1, năm học 2019-2020 (lớp riêng) (xem file đính kèm).

Các lớp riêng bắt đầu học từ tối thứ Ba, ngày 03/9/2019.