Announcements

Thông báo v/v mời sinh viên đi phỏng vấn

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v mời sinh viên đi phỏng vấn
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 4 September 2019, 2:23 PM
 

Thông báo v/v tham gia phỏng vấn đánh giá chương trình đào tạo của khoa CNTT

Thời gian:

13h30 - 15h00 ngày thứ 7, 07/09/2019, tại P.401 nhà A1.

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách, có mặt đầy đủ, đúng giờ.