Announcements

[BM THCS] TKB THCS kì 1, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
[BM THCS] TKB THCS kì 1, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Saturday, 7 September 2019, 5:09 PM
 

[BỘ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ]
Đề nghị SV các khóa K17, 18, 19 đã đăng kí học THCS kì 1, năm học 2019-2020 theo dõi TKB đính kèm để cập nhật phòng học, thời gian học.