Announcements

Thông báo v/v cập nhật tài khoản FIT Portal và enroll môn học của K18

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v cập nhật tài khoản FIT Portal và enroll môn học của K18
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 8 September 2019, 7:44 PM
 
  • Sinh viên đăng nhập vào FIT Portal bằng tài khoản như sau:
User: StudentID
Password: 1
Sau lần đăng nhập đầu sinh viên đổi mật khẩu cho tài khoản của mình
  • Hướng dẫn enroll môn học:
Bước 1: đăng nhập FIT Portal
Bước 2: chọn Khóa học/Bachelor of IT'18
Bước 3: chọn kỳ học, 1 năm học được chia làm 2 kỳ. Học kỳ 1 là Fall, kỳ 2 là Spring. Kỳ hiện tại là Fall 2019.
Bước 4: sinh viên enroll vào những course đã đăng ký trên qldt.hanu.vn
Lưu ý: sinh viên không đổi lại thông tin trong profile để tránh nhầm lẫn khi giáo viên chấm điểm khi nộp bài online ở course.