Announcements

Thông báo về việc xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019- 2020 (cấp tiếp)

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019- 2020 (cấp tiếp)
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 4 October 2019, 9:50 AM
 

Phòng CTSV&QHDN gửi Thông báo về việc xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019- 2020 cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội cụ thể như sau:
1. Thông báo xét học bổng
2. Danh sách sinh viên được nhận học bổng năm 2018-2019
3. Đơn xin dự tuyển học bổng
4. Đề tài bài luận
Đề nghị các SV có tên trong danh sách đính kèm tự kiểm tra trên tài khoản cá nhân xem cả năm học 2018-2019 có đạt học lực Trung bình khá trở lên hay không, nếu đạt thì qua P. QLDT (118 nhà A, gặp thầy Tuấn) để xin cấp bảng điểm cả năm học 2018-2019 (xin thầy Tuấn ghi chú bổ sung cả xếp loại hạnh kiểm năm học đó vào bảng điểm) rồi nộp cho VPK K. CNTT để làm hồ sơ xin cấp tiếp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019-2020.

Thời hạn nộp hồ sơ về VPK: Trước 9h sáng thứ Năm, ngày 10/10/2019.