Announcements

Thông báo v/v ký cam kết thực hiện An toàn giao thông năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v ký cam kết thực hiện An toàn giao thông năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 7 October 2019, 9:09 AM
 

Căn cứ công văn số 2323/CANTL-TH ngày 12/9/2019 của Công an quận Nam Từ Liêm về việc phối hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn quận năm học 2019-2020, đề nghị lớp trưởng các lớp in mẫu cam kết kèm theo và nghiêm túc triển khai việc cho sinh viên lớp mình ký cam kết thực hiện An toàn giao thông năm học 2019-2020 và nộp về VPK trước 16h chiều thứ Tư, ngày 09/10/2019.