Announcements

Thông báo v/v học buổi An toàn bảo mật thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS học kì 1, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học buổi An toàn bảo mật thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS học kì 1, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 6 November 2019, 7:38 AM
 

Bộ môn Tin học cơ sở - Khoa CNTT thông báo:
SV các lớp THCS học kì 1, năm học 2019-2020 sẽ học 01 buổi An toàn bảo mật thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS thuộc các tuần từ ngày 28/10 đến 13/11/2019 tại P. 801C.
Lịch chia lớp học mỗi tuần như sau (mỗi buổi 200 SV):

1. Thứ Hai, ngày 28/10/2019 (từ 17h-19h): nhóm 01, 02, 03, 04, 05
2. Thứ Tư, ngày 30/10/2019 (từ 17h-19h): nhóm 06, 07, 08, 09, 10
3. Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 (từ 17h-19h): nhóm 11, 12, 13, 14
4. Thứ Hai, ngày 04/11/2019 (từ 17h-19h): nhóm 15, 16, 17, 18, 19, 20
5. Thứ Tư, ngày 06/11/2019 (từ 17h-19h): nhóm 21, 22, 23, 24, 25, 26
6. Thứ Sáu, ngày 08/11/2019 (từ 17h-19h): nhóm 27, 28, 29, 30, 31, 32
7. Thứ Hai, ngày 11/11/2019 (từ 17h-19h): nhóm 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
8. Thứ Tư, ngày 13/11/2019 (từ 17h-19h): nhóm 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Lưu ý: SV lớp nào học đúng ngày học của lớp đó theo lịch học được phân công.
Danh sách các nhóm SV xem tại file đính kèm.