Announcements

Thông báo lịch thi lại môn PPL, JAVA lớp học lại kì 2, 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo lịch thi lại môn PPL, JAVA lớp học lại kì 2, 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 October 2019, 2:31 PM
 

Thông báo lịch thi lại môn PPL, JAVA lớp học lại kì 2, 2018-2019:

Thời gian: 18h thứ Sáu, ngày 08/11/2019

Địa điểm: Khoa sẽ thông báo sau