Announcements

Thông báo tổ chức Hội nghị ban cán sự lớp khóa 2016,2017,2018 năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo tổ chức Hội nghị ban cán sự lớp khóa 2016,2017,2018 năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 17 October 2019, 2:48 PM
 

Đề nghị Ban cán sự các lớp có mặt đầy đủ và đúng giờ tại Hội nghị ban cán sự lớp khóa 2016,2017,2018 năm học 2019-2020 (thông tin chi tiết Ban cán sự các lớp xem tại file đính kèm)