Announcements

Danh sách SV K2016 nợ HP kì 1 năm học 2019-2020

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Danh sách SV K2016 nợ HP kì 1 năm học 2019-2020
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 23 October 2019, 7:51 AM
 

Đề nghị các SV có tên trong danh sách kèm theo khẩn trương nộp học phí kì 1 năm học 2019-2020 cho nhà trường để đủ tư cách thi hết môn.

Địa điểm nộp: 106 nhà A (gặp cô Hà)