Announcements

Cập nhật lại lịch thi lại môn PPL, JAVA lớp học lại kì 2, 2018-2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Cập nhật lại lịch thi lại môn PPL, JAVA lớp học lại kì 2, 2018-2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 25 October 2019, 12:50 PM
 

Cập nhật lại lịch thi lại môn PPL, JAVA lớp học lại kì 2, 2018-2019:
Do một số lí do nên lịch thi lại môn PPL, JAVA lớp học lại kì 2, 2018-2019 được chuyển sang 18h thứ Tư, ngày 14/11/2019.
Địa điểm: Khoa sẽ thông báo sau