Announcements

Thông báo v/v lập danh sách Ban cán sự lớp khóa 2016, 2017, 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v lập danh sách Ban cán sự lớp khóa 2016, 2017, 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 23 October 2019, 12:56 PM
 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động và nghiệp vụ của đội ngũ Ban cán sự lớp nhằm đáp ứng tốt yêu cầu triển khai các công tác của nhà trường đến sinh viên; đồng thời nhằm rà soát lại hệ thống ban cán sự lớp trong toàn trường.

Đề nghị lớp trưởng các lớp lập danh sách Ban cán sự lớp các khóa 2016, 2017, 2018 theo mẫu đính kèm và gửi về email huyenfit@hanu.edu.vn trước 16h ngày 22/10/2019.