Announcements

Danh sach sv nợ HP kỳ 1, năm học 2019-20120 (K17, K18)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Danh sach sv nợ HP kỳ 1, năm học 2019-20120 (K17, K18)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 28 October 2019, 6:58 AM
 

Do thời hạn nộp học phí kỳ 1, năm học 2019 -2020 đã hết nhưng vẫn còn một số sinh viên khóa 2017 và 2018 chưa thực hiện nghĩa vụ đóng học phí với Nhà trường, Phòng Tài chính - Kế toán gửi các Khoa danh sách những sinh viên còn nợ học phí, Phòng TCKT sẽ thu bổ sung học phí cho các Sinh viên còn nợ HP trong DS từ ngày 28/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019 tại P.106 nhà A.
Sinh viên không đóng đủ học phí sẽ không được tham gia đăng ký các môn học cho kỳ tiếp theo và không được tham gia đánh giá kết quả môn học kỳ 1, năm học 2019 -2020.