Announcements

Thông báo v/v xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015-2019 và các khóa trước

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015-2019 và các khóa trước
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 28 October 2019, 1:43 PM
 

Thông báo v/v xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015-2019 và các khóa trước (thông tin chi tiết xem file đính kèm)