Announcements

Danh sách SV K16 được cử đi tham dự Hội thảo khoa học quốc tế ngày 04/11/2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Danh sách SV K16 được cử đi tham dự Hội thảo khoa học quốc tế ngày 04/11/2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 31 October 2019, 12:35 PM
 

Danh sách SV K16 được cử đi tham dự Hội thảo khoa học quốc tế ngày 04/11/2019:
Chương trình Hội thảo
1. Thời gian: 08g00-11g30, Thứ Hai, ngày 04 tháng 11 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội