Announcements

Thông báo danh sách cảnh báo và buộc thôi học SV các khóa

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách cảnh báo và buộc thôi học SV các khóa
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 5 November 2019, 3:06 PM
 
Thông báo danh sách cảnh báo và buộc thôi học SV các khóa: Các trường hợp bôi màu xanh là đã bị cảnh báo và buộc thôi học nhưng năm ngoái chưa có quyết định và mới đưa vào quyết định tạm, nên năm nay xem xét và đưa vào quyết định để buộc thôi học. 

Lưu ý: Xét các sinh viên thuộc diện cảnh báo như sau: - Khóa 2017: TBC Hệ 4 < 1.4 điểm. - Khóa 2018. TBC Hệ 4 < 1.2 điểm - Số tín chỉ đăng ký năm học 2018-2019: nhỏ hơn 24 tín chỉ. 

SV nếu có thắc mắc LIÊN HỆ NGAY với VPK để được giải quyết trước khi nhà trường ra quyết định.