Announcements

K16 - LỊCH TRÌNH PHỎNG VẤN THỰC TẬP (Updated at 19:00, 16.12.2019)

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
K16 - LỊCH TRÌNH PHỎNG VẤN THỰC TẬP (Updated at 19:00, 16.12.2019)
by TRINH BAO NGOC - Thursday, 19 December 2019, 7:59 AM
 


Dear all,

Danh sách trúng tuyển tại CODE LOVERS:

Trần Trung Kiên

Nguyễn Duy Tùng

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Hằng

Lịch phỏng vấn tại FSOFT:

Thời gian: 13:00, 19.12.2019

Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân

Liên hệ: Mr. Bách, 0969 125248

Bạn nào đỗ phỏng vấn tại CODE LOVERS thì không phải đi phỏng vấn tại FSOFT nhé.

Ngoctb