Announcements

Thông báo v/v cập nhật Hanutest và chứng chỉ NLNN

 
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v cập nhật Hanutest và chứng chỉ NLNN
Bởi Phương Hoàng Việt - Wednesday, 4 December 2019, 10:32 AM
 
Sinh viên đã thi qua Hanutest nhưng chưa được cập nhật điểm và những sinh viên mới qua B2 (kỳ thi kể từ sau đợt tháng 4/2019) lên VPK P210C để làm đơn cập nhật.

Sinh viên có chứng chỉ quốc tế dùng để đổi Hanutest hoặc B2 đầu ra nộp bản photo có công chứng. Sinh viên thi chứng chỉ của trường nộp bản photo