Announcements

Thông báo thi hết môn SEG (lớp học lại HK 1, 2019-2020)

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thi hết môn SEG (lớp học lại HK 1, 2019-2020)
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 10 December 2019, 8:09 AM
 

Thông báo thi hết môn SEG (lớp học lại HK 1, 2019-2020):

Địa điểm: 708C, 712C (danh sách chia phòng sẽ thông báo sau)

Thời gian: 7h45' sáng thứ Bảy, ngày 14/12/2019.

Lưu ý: SV có mặt 15' sau khi phát đề không được dự thi.