Announcements

Thông báo tập huấn sử dụng phần mềm ứng dụng di động dành cho sinh viên là Ban cán sự lớp các khóa 2016,2017,2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo tập huấn sử dụng phần mềm ứng dụng di động dành cho sinh viên là Ban cán sự lớp các khóa 2016,2017,2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 11 December 2019, 12:40 PM
 

Thông báo tập huấn sử dụng phần mềm ứng dụng di động dành cho sinh viên là Ban cán sự lớp các khóa 2016,2017,2018 như sau:
- Thời gian: 16h00 – 17h00 thứ 6 ngày 13/12/2019
- Địa điểm: Phòng 902 nhà C
Đề nghị Ban cán sự lớp các khóa 2016,2017,2018 tham dự đầy đủ và đúng giờ.