Announcements

Thông báo điểm AI lần 1 lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm AI lần 1 lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 12 December 2019, 12:51 PM
 

Thông báo điểm AI lần 1 lớp học lại

Nhận đơn phúc tra đến 16h00 ngày 13/12/2019 tại VPK 210C.