Announcements

Thông báo v/v làm thẻ BHYT năm 2020 cho sinh viên các khóa

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v làm thẻ BHYT năm 2020 cho sinh viên các khóa
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 19 December 2019, 10:08 AM
 

Thông báo v/v làm thẻ BHYT năm 2020 cho sinh viên các khóa:
Nhà trường gửi hướng dẫn và các biểu mẫu cho sinh viên khai thông tin về thẻ BHYT năm 2020 (file đính kèm):
1. Đối với sinh viên muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, Phòng y tế sẽ thu mẫu đăng ký trong 03 ngày 19, 20, 21(Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy) tháng 12 năm 2019
2. Đối với những sinh viên cần khai mã số bảo hiểm xã hội, Phòng y tế sẽ thu mẫu đăng ký trong 04 ngày 19,20,21, 23 (Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy và Thứ 2) tháng 12 năm 2019 .