Announcements

Thông báo tổng hợp điểm xét tốt nghiệp đợt T12/2019

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo tổng hợp điểm xét tốt nghiệp đợt T12/2019
by Phương Hoàng Việt - Monday, 23 December 2019, 9:52 AM
 

File đính kèm là tổng hợp điểm xét TN đợt tháng 12/2019 của 3 khóa K13, 14, 15.

Sinh viên kiểm tra ở phần xét tốt nghiệp để biết tình trạng điểm hiện tại.

Đối với nợ điều kiện B2 và IELTS, sinh viên kiểm tra nếu thấy vẫn báo nợ 2 điều kiện trên mà đã thi đạt thì cần khẩn trương lên khoa làm đơn xin chuyển đổi. Hạn cuối 11h ngày 24/12/2019.

Đối với điểm chuyên ngành sinh viên kiểm tra lại điểm, nếu có sai sót điểm chuyên ngành gửi về email phuonghv@hanu.edu.vn trước 11h ngày 24/12/2019.

Riêng đối với K13, những sinh viên thi B2 mà chứng chỉ đã hết hạn 2 năm nhưng chưa làm đơn xin miễn thi lại thì cần làm đơn xin miễn thi lại B2 gửi về khoa trước 11h, ngày 24/12/2019.

(Edited by Thu Huyền Trịnh Thị - original submission Monday, 23 December 2019, 9:50 AM)