Announcements

Thông báo v/v thi cuối kỳ lớp SS101

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v thi cuối kỳ lớp SS101
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 26 December 2019, 8:06 AM
 
Lớp SS101 của thầy Long sẽ thi cuối kỳ vào ngày thứ 7, 28/12/2019 Phòng thi: 417C Thời gian: từ 8:00