Announcements

Thông báo danh sách chia phòng thi môn PCO K18

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng thi môn PCO K18
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 1 January 2020, 7:07 PM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn PCO K18

Thời gian: ngày 02/01/2020

  • Section 1: 13h00 - 14h00
  • Section 2: 14h05 - 15h05
  • Section 3: 15h10 - 16h10

Phòng thi: 410C, 412C, 406C - Danh sách chi tiết từng phòng sinh viên kiểm tra ở file đính kèm.