Announcements

Thông báo danh sách chia phòng thi môn POP K18 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng thi môn POP K18 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 5 January 2020, 4:06 PM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn POP K18 + Redo

Thời gian: ngày 06/01/2020

  • Section 1: 08h00 - 08h45
  • Section 2: 08h50 - 09h35
  • Section 3: 09h40 - 10h25

Phòng thi: 410C, 412C, 406C - Danh sách chi tiết từng phòng sinh viên kiểm tra ở file đính kèm.