Announcements

Thông báo điểm lần 1 môn SEG lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lần 1 môn SEG lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 7 January 2020, 4:49 PM
 

Thông báo điểm lần 1 môn SEG lớp học lại (xem file đính kèm)

Thời hạn phúc tra: đến 16h thứ Tư, ngày 08/01/2020

Thi lần 2 được tổ chức vào sáng ngày 14/01/2020 từ 8h00. Phòng thi: 608C.

(Edited by Thu Huyền Trịnh Thị - original submission Tuesday, 7 January 2020, 12:37 PM)