Announcements

Danh sách chia ca thi môn DMA K18 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách chia ca thi môn DMA K18 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 8 January 2020, 1:08 PM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn DMA K18 + Redo

Thời gian: ngày 09/01/2020

  • Ca 1: 08h00 - 09h30
  • Ca 2: 09h40 - 11h10

Phòng thi: 612C, 712C - Danh sách chi tiết từng phòng sinh viên kiểm tra ở file đính kèm.