Announcements

Thông báo danh sách chia ca thi môn WPR

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca thi môn WPR
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 9 January 2020, 7:18 AM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn WPR K18 Thời gian: ngày 09/01/2020

  • Ca 1: 08h00 - 09h30
  • Ca 2: 09h40 - 11h10

Phòng thi: 608C - Danh sách chi tiết từng phòng sinh viên kiểm tra ở file đính kèm.