Announcements

Thông báo v/v enrol môn học Spring 2020 và lịch học từ ngày 02/03/2020

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v enrol môn học Spring 2020 và lịch học từ ngày 02/03/2020
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 1 March 2020, 4:44 PM
 

Tuần từ ngày 02/03/2020, sinh viên chỉ học các lớp Lecture. Các lớp Tutorial và SS2 sẽ bắt đầu học từ ngày 09/03/2020.

Sinh viên K17, K18 enrol vào những course đã đăng ký theo link sau:

  • K17: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=59
  • K18: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=60
Deadline: đến 23h55 ngày thứ 6, 06/03/2020
No key