Announcements

Thông báo gia hạn thời hạn nộp đơn phúc tra kết quả thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo gia hạn thời hạn nộp đơn phúc tra kết quả thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 2 March 2020, 1:27 PM
 

Bộ môn Tin học cơ sở - Khoa CNTT:
Thông báo gia hạn thời hạn nộp đơn phúc tra kết quả thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2019-2020:
Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại VPK Khoa CNTT (Phòng 210, tòa nhà C) theo mẫu đính kèm tại link sau: http://fit.hanu.vn/mod/forum/discuss.php?d=2405
Thời hạn phúc khảo: Từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 04/03/2020.