Announcements

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN K17, K18

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN K17, K18
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 13 March 2020, 3:35 PM
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN K17, K18

Khoa CNTT xin thông báo:

Theo hướng dẫn của nhà trường,để đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên Khoa CNTT sẽ tiến hành giảng dạy trực tuyến các học phần bắt đầu từ sáng thứ hai tuần sau (Ngày 16/3/2020).

Nhà trường đã tạo tài khoản email cho mỗi sinh viên để tham gia học trực tuyến, định dạng tài khoản như sau:

Email: [Mã SV]@s.hanu.edu.vn

Mật khẩu: Mã SV

Ví dụ: Sinh viên A có Mã SV

1801040100 sẽ có

Email: 1801040100@s.hanu.edu.vn

Mật khẩu: 1801040100

Đề nghị các bạn sinh viên đăng nhập và kiểm tra email HANU của mình tại địa chỉ:

http://mail.google.com

Trong trường hợp không thể đăng nhập vào tài khoản HANU, sinh viên liên hệ với Trợ lý khoa (Cô Huyền hoặc thày Phương) để được hỗ trợ.

Sinh viên phải sử dụng tài khoản email HANU để tham gia học trực tuyến.

Các buổi học trực tuyến sẽ được triển khai bằng công cụ Google Meet. Lịch học, thời gian học, link tham gia học trực tuyến sẽ được thông báo trên Course website của trang FIT Portal. Đề nghị sinh viên thường xuyên theo dõi thông tin trên Course website.

Khoa CNTT trân trọng thông báo!