Announcements

Thông báo v/v giảng dạy trực tuyến các môn học lại học kì 2, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v giảng dạy trực tuyến các môn học lại học kì 2, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Saturday, 14 March 2020, 12:58 PM
 

Thông báo v/v giảng dạy trực tuyến các môn học lại học kì 2, năm học 2019-2020:


Các SV đã nộp tiền học lại đã được nhà trường cung cấp email Hanu để học trực tuyến, cụ thể như sau: 


MSSV@s1.hanu.edu.vn (MSSV là mã số sv)

Password: mã số sv


Đối với các SV học ghép với lớp học đi, link đã được up ở các course  trên FIT portal. Thời gian học online từ ngày 16/3/2020 như sau:


Sáng: ca 1: 8h -9h, ca 2: 9h30-10h30

Chiều: ca 1: 13h30-14h30, ca 2: 15h-16h


Đối với 5 lớp học riêng (DSA, JAVA, PPL, IST, HCI), Khoa sẽ bố trí lịch học và cung cấp link để sv join vào các buổi học online sau, các lớp này sẽ học từ ngày 26/3/2020 trở đi.


Lưu ý: 

- chỉ dùng email Hanu đã được cấp để join vào các link trên FIT portal.