Announcements

Về việc triển khai học trực tuyến cho các lớp Tin học Cơ sở đợt 2, Năm học 2019 - 2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Về việc triển khai học trực tuyến cho các lớp Tin học Cơ sở đợt 2, Năm học 2019 - 2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Saturday, 14 March 2020, 1:00 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai học trực tuyến cho các lớp Tin học Cơ sở đợt 2, Năm học 2019 - 2020

Bộ môn Tin học Cơ sở - Khoa CNTT xin thông báo:

Theo hướng dẫn của nhà trường, để đảm bảo tiến độ học tập theo đúng kế hoạch, Bộ môn Tin học Cơ sở - Khoa CNTT sẽ tiến hành giảng dạy trực tuyến cho tất cả các lớp Tin học Cơ sở đợt 2 năm học 2019 – 2020 bắt đầu từ sáng thứ Hai tuần sau (ngày 16/3/2020).

Hiện nay nhà trường đã tạo tài khoản email cho mỗi sinh viên để tham gia học trực tuyến, định dạng như sau:

Email: [Mã SV]@s.hanu.edu.vn

Mật khẩu: Mã SV

Ví dụ: Sinh viên A có Mã SV 1801040100 sẽ có tài khoản Email như sau

Email: 1801040100@s.hanu.edu.vn

Mật khẩu: 1801040100

Trong trường hợp không thể đăng nhập vào tài khoản email HANU, sinh viên liên hệ với Trợ lý khoa chuyên ngành để được hỗ trợ.


Các buổi học trực tuyến sẽ được triển khai bằng công cụ Google Meet.

Link tham gia học trực tuyến sẽ được thông báo trên cổng thông tin đào tạo của nhà trường 2 ngày trước mỗi buổi học. Đề nghị sinh viên thường xuyên theo dõi để nắm được chính xác lịch học của lớp mình.


 Thời gian học: 

Ca sáng: 8h đến 10h

Chiều: 13h đến 15h


Chú ý:

- Sinh viên bắt buộc phải sử dụng tài khoản email HANU để tham gia học trực tuyến.

- Các lớp vẫn học theo TKB cũ, chỉ thay đổi về thời gian học online.