Announcements

Thông báo link các nhóm học trực tuyến môn THCS học kì 2, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo link các nhóm học trực tuyến môn THCS học kì 2, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Saturday, 14 March 2020, 5:37 PM
 

Bộ môn Tin học cơ sở - Khoa CNTT thông báo link học trực tuyến của các nhóm môn THCS học kì 2, năm học 2019-2020 từ ngày 16/3/2020 như sau:

Nhóm 72: https://meet.google.com/zvu-tnyi-nns 

Nhóm 52: https://meet.google.com/tjq-cjav-ikd  

Nhóm 64: https://meet.google.com/pos-zjwt-oyc

Nhóm 78: https://meet.google.com/dbj-yjyk-bvk

Nhóm 50: https://meet.google.com/zcs-ohct-ejc

Nhóm 88: https://meet.google.com/guj-qvfg-gmk

Nhóm 89: https://meet.google.com/tpj-nuzx-vjm

Nhóm 69: https://meet.google.com/cpc-ozcb-uep

Nhóm 54: https://meet.google.com/vyx-zyme-oqr?

Nhóm 68: https://meet.google.com/gem-fyqy-cpr

Nhóm 59: https://meet.google.com/epr-bqog-oxr

Nhóm 53: https://meet.google.com/oxu-qfmh-pnz

Nhóm 80 : https://meet.google.com/uku-xiir-hpt

Nhóm 82: https://meet.google.com/zhg-xcyt-wyt

Nhóm 51: https://meet.google.com/ecn-gmqt-pty

Nhóm 66: meet.google.com/qsj-mpsm-zss

Nhóm 56: meet.google.com/doa-rxac-dok

Nhóm 70: meet.google.com/kev-toaf-rkj

Nhóm 74: meet.google.com/dje-kvsh-osd

Nhóm 92: meet.google.com/thn-gufd-jtm

Nhóm 57: meet.google.com/wda-sxor-duw

Nhóm 86: https://meet.google.com/haw-kqbo-xfp

Nhóm 55: https://meet.google.com/exh-dgti-ikg

Nhóm 73: https://meet.google.com/kwm-rurs-zos

Nhóm 49: https://meet.google.com/enb-dvov-wio

Nhóm 60: https://meet.google.com/bbc-mdya-jfy

Nhóm 61: https://meet.google.com/jxc-scmn-kb 

Nhóm 47: https://meet.google.com/itp-emgd-ifb

Nhóm 48: https://meet.google.com/nui-cdjc-moo

Nhóm 84: https://meet.google.com/gvg-ytxd-btc

Nhóm 87: https://meet.google.com/zrr-gbtv-mor

Nhóm 81: https://meet.google.com/dmk-yvcp-hg

Nhóm 76: meet.google.com/sxi-jott-mum

Nhóm 79: meet.google.com/soy-xftd-goz

Nhóm 77: http://meet.google.com/hcr-qwck-uvt

Nhóm 91: http://meet.google.com/fbb-hmgb-skd


Thời gian học tính từ ngày 16/3/2020 như sau:

Ca sáng: 8h đến 10h

Chiều: 13h đến 15h 


Lưu ý:

- nhà trường đã tạo tài khoản email cho mỗi sinh viên để tham gia học trực tuyến, định dạng như sau:

Email: [Mã SV]@s.hanu.edu.vn

Mật khẩu: Mã SV

Ví dụ: Sinh viên A có Mã SV 1801040100 sẽ có tài khoản Email như sau

Email: 1801040100@s.hanu.edu.vn

Mật khẩu: 1801040100

Trong trường hợp không thể đăng nhập vào tài khoản email HANU, sinh viên liên hệ với Trợ lý khoa chuyên ngành để được hỗ trợ.

- Riêng link của nhóm 71, 80 sẽ được cập nhật sau.

- SV nhóm 92 hiện đang chờ nhà trường cấp email, Bộ môn sẽ thông báo trước thứ Bảy tuần sau.